Instalacja Q4U Center


Typowa instalacja sprowadza się do klikania Dalej | Dalej.


Jedynie w poniższym oknie w przypadku instalacji DEMO należy wbrać opcje jak na obrazku:

Także w tym oknie należy wpisać adres i nazwę bazy jak poniżej - dla DEMO (hasło zostawiamy domyślne):