Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Użytkownicy

To okno służy do zarządzania użytkownikami (egzaminatorami):

Można tu dodawać, usuwać i edytować użytkowników oraz nadawać im hasła i szczegółowe uprawnienia.

Uprawnienia pogrupowane są wg lokalizacji (okien) w programie.

Dwuklik na pozycję na liście otwiera okno ze szczegółami użytkownika:

Pod przyciskiem Operacje dostępne są dodatkowe opcje:

Okno szablony uprawnień pozwala definiować gotowe szablony praw do późniejszego nadawania użytkownikom.

Aby nadać aktualnemu użytkownikowi predefiniowany zestaw uprawnień należy wybrać odpowiedni zestaw i kliknąć Użyj.