Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Testy

Na tej zakładce znajdują się testy przechowywane w bazie danych:

Można tu dodawać, usuwać i wyszukiwać testy oraz przeglądać ich szczegóły.

Testy tworzy się w programie Q4U Designer. W nim też ustala się parametry testów. W Q4U Center nie można ich już zmieniać.

Dodanie do bazy nowego testu polega na zaimportowaniu go z pliku projektu testu *.q4u.