Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Ustawienia serwera

To okno służy do konfiguracji połączenia z serwerem nazy danych.

Jako parametr adres serwera należy podać adres serwera SQL, gdzie została wcześniej zainstalowana baza danych systemu Q4U. Może to być adres IP albo nazwa.

Domyślnie nowa baza danych nazywa się q4udb. W konkretnym przypadku będzie to nazwa identyczna z podaną podczas zakładania bazy danych.

Przy zakładaniu bazy danych tworzony jest na serwerze SQL specjalny użytkownik o nazwie q4teacher z odpowiednimi uprawnieniami. Q4U Center musi łączyć się z bazą danych z poziomu tego użytkownika. Jego hasło ustalane jest podczas tworzenia bazy danych. Można je też zmienić za pomocą tego samego narzędzia, które służy do zakładania bazy danych.

Aby można było zapisać zmiany ustawień w tym oknie należy najpierw wykonać testowanie połączenia i musi ono zakończyć się sukcesem. Po zmianie ustawień należy uruchomić program ponownie.