Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Raporty

Na tej zakładce jest lista zdefiniowanych w programie raportów:

Raporty w programie są w pełni definiowalne przez użytkownika. Kilka raportów jest wbudowanych i nie można ich usunąć.

Okno edycji raportu:

Okno edycji szablonu raportu:

Wykonany raport: