Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Zmiana hasła

To okno służy do zmiany hasła aktualnie zalogowanego użytkownika.

Okno pokazuje login aktualnie zalogowanego użytkownika. Aby ustawić nowe hasło należy podać poprawne stare hasło oraz nowe hasło i jego identyczne potwierdzenie. Hasło musi spełniać aktualne wymagania polityki haseł. Użytkowników tworzy administrator.