Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Główne okno

Elementy głównego okna programu:

Główne okno programu podzielone jest na zakładki: Studenci, Grupy, Testy, Wyniki, Raporty.

Opis przycisków na zakładkach:

odświeża / pokazuje pełną listę (wyłącza filtr)
pozwala wyszukać elementy listy spełniające podane kryteria
kasuje zaznaczone elementy (jeśli jest to możliwe)
dodaje nowy element
pozwala zobaczyć / edytować wybrany element listy
wykonuje (pokazuje podgląd wydruku) wybrany raport
pozwala zmienić hasła (na losowe) dla wybranej grupy studentów
zlicza automatycznie nadawane punkty dla wszystkich wyników wybranego testu

Aby zobaczyć / zmienić wybrany element należy na niego dwukliknąć. Wyjątkiem jest zakładka raportów, gdzie dwuklik powoduje wykonanie i podgląd raportu.

Oznacznia stanu elementów list:

- pierwszy prostokąt - sygnalizuje, czy element jest aktywny (zielony) czy nie (czerwony). Wyjątek to lista raportów, gdzie szary oznacza raport wbudowany,
- drugi prostokąt - dla testów pokazuje, czy dany test ma faktycznie podłączony test z pliku projektu testu (zielony), czy też nie (czerwony). Dla grup i innych elementów słowników oznacza wraz z trzecim prostokątem, czy element jest edytowalny/kasowalny.

Dla listy wyników :

oznacza wynik oceniony
oznacza wynik zatwierdzony
oznacza wynik anulowany

Menu kontekstowe:

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na listę na danej zakładce pojawi się menu kontekstowe pozwalające na szybkie wykonanie niektórych operacji (podgląd / edycja. zaznaczenie wszystkich widocznych elementów, eksport).