Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Logowanie

Korzystanie z programu zawsze wymaga zalogowania się.

Aby się zalogować należy wybrać użytkownika z listy i podać jego poprawne hasło. Uzytkowników powinien utworzyć administrator. Po instalacji systemu domyślnie tworzony jest tylko użytkownik Administrator z pustym hasłem i pełnymi uprawnieniami.