Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Log zdarzeń

To okno pozwala przeglądać log zdarzeń w Q4U:

Zdarzenia występujące w systemie Q4U zapisywane są w bazie danych. W ten sposób łatwo można ustalić, co, kto i kiedy zrobił.

Log zdarzeń można przeszukiwać oraz wyeksportować do pliku w formacie CSV.