Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Import danych

Program umożliwia import studentów oraz testów z plików w formacie XLS. Pozwala to zaimportować istniejące dane z zewnętrznego systemu. Opcje te dostępne są odpowiednio na zakładkach studenci i test.

Sposób importu można określić w konfiguracji:

W tym przykładzie LOGIN=1 oznacza, że program będzie się spodziewał pola LOGIN w pierwszej kolumnie (kolumnie A).

Znaczenie pól przy imporcie studentów:

LOGIN - login
EXT_ID - zawnętrzne ID (np. numer indeksu)
NAZWISKO - nazwisko
IMIE - imię
NOTATKI - pole notatki
EMAIL - e-mail
TELEFON - telefon
PASS - hasło
GRUPA - grupa

Grupy, które wcześniej nie istniały zostaną automatycznie założone.