Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Grupy

Ta zakładka umożliwia zarządzanie grupami:

Grupy łączą studentów z testami i egzaminatorami. Na tej zakładce można tworzyć i usuwać grupy, dodawać/usuwać studentów do i z grup, przypisywać do grupy testy i egzaminatorów. Aby test był dostępny da studenta musi on być przypisany do grupy, do której przypisany jest student. Jeden student może być w wielu grupach, jedna grupa może zawierać wielu studentów.

Grupa wszyscy jest niekasowalna.