Q4U Center v1.0.3
Uniwersalny System E-learningu
Copyright © Noniewicz.com

UWAGA: To jest stara wersja pomocy, w trakcie aktualizacji.

Spis treści

Słowniki

Tutaj definiuje się elementy słowników używanych w programie.

Dostępne słowniki:

Niektóre elementy słowników są predefiniowane i nie mogą być zmieniane / usuwane.