Q4U - historia zmian po wersji 1.0.3.51


# 1.0.3.52 (20190413):

1. NOWE: wydzielony standalone kreator testów (funkcje jak w Center, ale osobny plik exe, bez konieczności połączenia z bazą danych)
2. USPRAWNIENIE: (G) czytelniejsze oznaczenie, że filtr jest aktywny - zmienia się ikona
3. NOWE: (POZ) dodana funkcja wykluczania jednego studenta z dostępu do testu (np. przy czytaniu listy obecności)
- nadpisuje inne ustawienia, grupa*test, egzamin
- wykonywane w oknie szczegółów studenta na zakładce testy
4. NOWE: dodana funkcja klonowania raportów (aby łatwiej zrobić własne/zmodyfikowane na podst. wbudowanych)
5. NOWE: w szczegółach testu i szczeg. wyniku dodana funkcja "otwórz w przeglądarce" - pozwala np. zapisać do pdf czy wydrukować poza Center
6. NOWE: usprawnienia i zmiany w oknie definiowania raportów, dodany poziom pod-podraportu (nieużywany jeszcze w praktyce)
7. BŁĄD: WWW: poprawiony błąd, że gdy test na 1 stronie i zawiera pytnia z wielokrotnym wyborem, to nie dawał się nigdy zakończyć
8. BŁĄD: kreator testów - poprawione, że na zapis poprawnie renumeruje pytania i odpowiedzi (powstawały pytania, gdzie pierwsza odpowiedź miała nr 2)
9. NOWE: zmiany w raportach:
- w parametrach może być dostępne pole daty, w wielu raportach tego brakowało żeby było sensownie
- dodana mozliwość wydruku raportów również z list: wyników/studentów/testów dla zaznaczonych i dodane kilka raportów takiego typu
- (POZ) dodana grupa raportów do "archiwizacji" wyników - szczegółowe (i wariant, ze mniej) wydruki jakie odpowiedzi na jakie pytania
- dodany nowy raport grupa*przypisane testy
- dodana wcześniej niedokończona możliwość wydruków z okna wyniku
- różne drobne zmiany w różnych raportach
10. NOWE: (POZ) kreator - predefinowane wstawki HTML w rozwijanej liście pod prawym klawiszem
11. USPRAWNIENIE: (POZ) punkty za esej/txt nadawane ręcznie - możliwość osobnego oceniania per pytanie / suma liczona automatycznie
- też szczegółowo pokazywane przez WWW i w Center w podglądzie wyniku


# 1.0.3.53-1.0.4.54 (20190529):

1. NOWE: zmiana logiki działania - teraz każda odpowiedź zapamiętywana jest od razu w bazie danych
2. NOWE/FIX: zmiana logiki działania - wybór, które pytania zadać i kolejność pytań/odpowiedzi ustalany na starcie testu i zapamiętany w bazie
3. USPRAWNIENIE: w zw. z tym teraz możliwy poprawny podgląd wyniku wg. kolejności, w jakiej zadano i rozróżnieniem pytań niezadawanych
4. USPRAWNIENIE: zmiana, żeby raporty wyników szczegółowe nie wymagały, aby wyniki były zatwierdzone
5. NOWE: monitorowanie "live" testów w trakcie rozwiązywania: kto/co/ile%/start + filtrowanie + możliwość usunięcia
6. USPRAWNIENIE: (G) blokady test/student - teraz można zobaczyć/zmieniać per test / student wygodnie
7. BŁĄD: test na czas (cały lub na każde pytanie) - czasem nie działał timeout, tylko się zapętlało [gdy na czas + puste niedozwolone]
8. USPRAWNIENIE: start testu - zdarzenie logowane w bazie, przedtem tylko zakończenie testu
9. USPRAWNIENIE: WWW: lista wyników inaczej ułożona, dodane pole ile pkt zalicza
10. USPRAWNIENIE: (G) WWW: dodana blokada/ostrzeżenie przed przerwaniem testu, siłą rzeczy da się ominąć, ale przypadkowe klikniecie jednak pokaże dialog
11. niewidoczne dla użytkownika zmiany w części WWW:
- FIX: GET -> POST przy odpowiedziach
- FIX: gdy nastąpi timeout info o tym jest poprawnie wysyłane do systemu
- BŁĄD: poprawione budowanie id sesji, kiedyś *mogło* się *czasem* zdarzyć, że się nałoży, dodatkowo id sesji teraz pamiętane w bazie
12. FIX: w opcjach testu w kreatorze pilnowanie, żeby nie można było wybrać zadawiania więcej pytań, niż test faktycznie ma
13. USPRAWNIENIE: w konfiguracji dodany przycisk testowania czy cgi administracyjne działa
14. USPRAWNIENIE: szukaj/grupa - dodane parametry: test i student (rozwijane listy)
15. FIX: był błąd, że jak się wciśnęło enter na ostatnim wierszu dowolnej listy/tabeli wyskakiwał błąd EGridException
16. FIX: był błąd, że użycie przycisków << < > >> w szczegółach wyniku powodowało błąd
17. FIX: test oceniany ręcznie + gdy zadawane nie wszystkie pytania - źle pokazywało maksymalną możliwą ilość pkt
18. FIX: odnotowanie daty zmiany hasła egzaminatora źle działa - nawet jak nie ma zmiany hasła data się zmieniała
19. FIX: był problem z wynikiem, gdy w tescie np. same eseje
20. USPRAWNIENIE: filtr na liście egzaminów - dodany parametr przyszłe/nie
21. USPRAWNIENIE: import testów z xls - publikacja na WWW dzieje się teraz automatycznie
22. NOWE: gdy timeout testu w podglądzie wyniku czas na czerwono z dymkiem, że był timeout / dodany też log zdarzenia w bazie
23. inne zmiany kosmetyczne w Center i na WWW